Święto Honorowych 2017 - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Święto Honorowych 2017

DZIAŁALNOŚĆ UCZNIÓW > Szkolny Klub HDK > 2016/2017


PODWÓJNE ŚWIĘTO KRWIODAWCÓW W BUDOWLANCE

Emocje opadły już po czwartkowych (2 marca 2017) uroczystościach Honorowego Krwiodawstwa w Budowlance. Dzień ten należał do wyjątkowych, gdyż łączył historię Krwiodawstwa w naszej szkole z nową inicjatywą, która, miejmy nadzieję, zagości w Budowlance na dłużej.

Historycznym elementem tego dnia była reaktywacja Szkolnego Klubu Dawców Krwi PCK, który w 2002 roku założyła wraz z uczniami pani dyrektor Danuta Paluszak. Oficjalnej reaktywacji Klubu dokonał dr Robert Drogowski, prezes Zarządu Rejonowego PCK w Inowrocławiu w obecności nowo wybranego Zarządu Klubu oraz gości, którzy uświetnili naszą uroczystość.

Prezesem Zarządu Klubu został wybrany Bartosz Nawra (IIIa, technik budownictwa), obowiązki wice prezesa będzie pełnić Kinga Górska (IIIb, technik geodeta), a skarbnikiem będzie Kinga Latosińska (IIIc, technik architektury krajobrazu). Opiekunem Klubu została p. Katarzyna Ostapczuk, na której ręce dr Drogowski złożył gratulacje dla Klubu i życzenia powodzenia na przyszłość.

Wśród gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie byli również pan Robert Gołdecki – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu; pani Aniela Zabłocka -  kierownik Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Inowrocławiu oraz pani Danuta Żurek - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Dziecięcego Szpitala w Inowrocławiu, a także Absolwenci szkoły. Wszystkie te osoby są blisko związane z działalnością Honorowego Krwiodawstwa w Budowlance, a ich obecność na naszej uroczystości sprawiła nam wielką przyjemność.

Nowa idea czwartkowego dnia to pierwszy w historii naszej szkoły Dzień Krwiodawcy, w ramach którego obecni dawcy krwi promowali inicjatywę Honorowego Krwiodawstwa wśród uczniów naszej szkoły oraz wśród mieszkańców naszego miasta.

Po dniu pełnym pozytywnych emocji pozostały wzruszające wspomnienia, bogate plany na przyszłość, o których będziemy Was informować na bieżąco oraz piękne czerwone serce z podpisami wszystkich gości, które pozostanie z nami do końca świata i jeden dzień dłużej.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego