Green Power - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Green Power

ARCHIWUM > 2013/2014

ENERGIA ODNAWIALNA W ,, BUDOWLANCE’’


Dnia 15 maja 2014 r. uczniowie „Budowlanki” uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej GreenPower w Poznaniu. Celem targów było przybliżenie uczniom dużej i zróżnicowanej przestrzeni ekspozycji największej w Polsce wystawy sektora OZE. Młodzież  miała okazję do poszerzenia wiedzy nt systemów grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii, w tym: kotły, piece, kominki, kolektory słoneczne, klimatyzatory, pompy cieplne, biopaliwa, pelety, biogaz.
Szkoła ZSP nr 5 przygotowuje przyszłych pracowników w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, dlatego wiedza i umiejętności uczniów zdobywane na lekcjach są utrwalane i  poszerzane podczas praktycznej nauki zawodu oraz wycieczek o tematyce zawodowej. Nasi absolwenci mogą kontynuować kształcenie w tej specjalności na Uniwersytecie Technologiczno
Przyrodniczym w Bydgoszczy.
 Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki i dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki. W Polsce udział energii odnawialnej w całkowitej energii produkowanej rocznie nieustannie rośnie. Perspektywy tego wzrostu są ogromne, a nasycenie rynku niewielkie, więc nasi absolwenci nie będą się martwić na brak pracy po ukończeniu kształcenia w tym zawodzie. W związku z powyższym w ZSP nr 5 obserwuje się duże zainteresowanie tym zawodem wśród gimnazjalistów i ich rodziców.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego