Inne - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Inne

STREFA UCZNIA I RODZICA > Biblioteka


HISTORIA  

Początki biblioteki były trudne. Gdy mieściła się ona w mątewskim baraku miała nader skromny księgozbiór i działała w prymitywnych warunkach. Także po przeniesieniu na ulicę Narutowicza początkowo borykano się z ciasnotą. Dopiero w 1977 roku bibliotekę przeniesiono do sali mającej ponad 90 m 2 powierzchni. Wówczas wygospodarowano też miejsce na czytelnię. Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej miał miejsce 1 marca 1971 roku.  osobą prowadzącą bibliotekę była mgr Ewa Głowik, następnie kolejno: mgr Zofia Wiśnios, mgr Janusz Szymkowiak, a od 1 września 2002 roku mgr Bożena Szcześniak. Od września 2002 roku biblioteka zaczęła funkcjonować w nowo adaptowanym pomieszczeniu.

ZBIORY

W bibliotece gromadzone są książki, czasopisma, płyty, kasety wideo, płyty DVD. ęgozbiór liczy 14900 woluminów. Posiadamy ok. 20 tytułów czasopism, ponad 60 płyt CD i DVD, ponad 50 kaset wideo. Udostępniamy arkusze egzaminacyjne z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z lat 2006-2012. Na miejscu, w czytelni można zapoznać się z dokumentami prawa wewnątrzszkolnego.

NOWOŚCI

Wśród nowo nabytych książek przeważają pozycje związane z maturą, przedmiotami zawodowymi oraz literatura pedagogiczna i beletrystyka.


WARSZTAT  

W odnalezieniu potrzebnych materiałów czytelnikom pomagają:
Katalog alfabetyczny.
Katalog rzeczowy.
Kartoteka tekstowa - zawiera wycinki z czasopism i gazet.zawartości czasopism budowlanych - opisy bibliograficzne artykułów dotyczących zagadnień z zakresu budownictwa.zagadnieniowa - opisy bibliograficzne artykułów i druków zwartych dotyczących wiedzy ogólnej.materiałów repertuarowych - zawiera scenariusze imprez i uroczystości szkolnych oraz ich opisy bibliograficzne.
Kartoteka zagadnień bibliotekarskich - opisy bibliograficzne artykułów z prasy bibliotekarskiej.
Książka adresów stron internetowych - zawiera adresy stron internetowych z różnych dziedzin.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego