Kierunki zawodowe - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Kierunki zawodowe

ARCHIWUM > 2015/2016


NAJLEPSZE ZAWODY TYLKO W „BUDOWLANCE”


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie? Murarz-tynkarz? Monter konstrukcji budowlanych? Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych? Uczniowie wybierający Zasadniczą Szkołę Zawodową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. generała Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu dokonują najlepszego wyboru.

Kształcenie zawodowe w „Budowlance” to połączenie zdobywania wiedzy i umiejętności podczas lekcji w szkole oraz praktycznej nauki zawodu u pracodawców. Młodzież przez dwa dni w tygodniu uczestniczy w zajęciach praktycznych (zapewnionych przez szkołę), które odbywają się w renomowanych firmach regionu. Uczniowie zawierają umowy pracownicze i otrzymują wynagrodzenie za pracę. Doświadczenie zawodowe oraz wiedza fachowa uczniów często gratyfikowane są nagrodami i stypendiami. Oprócz tego uczniowie mają możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, dzięki kursom organizowanym przez szkołę. Kształcenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa trzy lata, a po tym czasie młodzież jest bardzo dobrze przygotowana do zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach, co najlepiej widać po wynikach egzaminów uczniów „Budowlanki” i opiniach pracodawców. Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą otrzymać propozycje zatrudnienia w firmach, w których odbywali praktyczną naukę zawodu.

„Budowlanka” zapewnia najlepsze przygotowanie młodzieży do egzaminów zawodowych, podjęcia pracy bądź dalszego kształcenia. W zawodach proponowanych przez szkołę nie brakuje ofert pracy, dlatego wybierz zawód z przyszłością
przyjdź do naszej szkoły.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego