Konferencja o ochronie powietrza - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Konferencja o ochronie powietrza

ARCHIWUM > 2016/2017


KONFERENCJA WOJEWÓDZKA W "BUDOWLANCE"

Każdy z nas chciałby w piękne, słoneczne popołudnie wyjść na spacer do zielonego parku w centrum miasta. Tam mógłby się zrelaksować i pooddychać świeżym powietrzem. Ale czy aby na pewno? Do powietrza trafiają zanieczyszczenia pochodzące z komunikacji samochodowej, z procesu spalania węgla niskiej jakości oraz śmieci w domowych piecach, kotłowniach. Są emitowane przez kominy o niskiej wysokości czy paleniska. Wysokość ma znaczenie, ponieważ to właśnie emisja z niskich kominów rozprzestrzenia się po najbliższej okolicy i najbardziej szkodzi okolicznym mieszkańcom. I choć Inowrocław spośród 153 miast w Polsce spełnia wszystkie zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia i otrzymało miano najczystszego miasta to nie można zaprzestać dbać o środowisko.
W trosce o stan powietrza wiele podmiotów podejmuje działania mające na celu propagowanie idei proekologicznych. Regionalna Agencja Poszanowania Energii i Środowiska oddział w Toruniu , Powiat Inowrocławski oraz ZSP nr 5 zorganizowały seminarium pn. „Ochrona powietrza i ograniczenie niskiej emisji na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, które skierowane było do władz samorządowych, lokalnych przedsiębiorców, osób, którym na sercu leży ochrona środowiska, uczniów. Na konferencję przybyło wielu znamienitych gości, Podczas spotkania poruszono takie aspekty jak: stan powietrza atmosferycznego w naszym województwie, omówiono uruchomione programy ochrony powietrza, wpływ węglowego ogrzewnictwa indywidualnego na stan jakości powietrza, aspekty prawne ochrony środowiska, pomoc i wsparcie finansowe na działania mające na celu ochronę powietrza.


Od wielu lat w naszej szkole podejmowane są działania proekologiczne, mające na celu uświadomienie młodzieży, jaką rolę pełni czyste środowisko w życiu człowieka, jaki wpływ ma na jego zdrowie. Dlatego też w seminarium również uczestniczyli uczniowie kształcący się w zawodach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik renowacji elementów architektury, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa z elementami budownictwa ECO wraz ze swoimi nauczycielami.


To nie jedyne działania szkoły, które mają na celu podnieść świadomość ekologiczną uczniów. W czerwcu nasi młodzi przyszli geodeci uczestniczyli w kampanii „Zielony Inowrocław”. Wyznaczali geodezyjnie miejsca przeznaczone na nasadzenia, a te z kolei wykonali uczniowie kształcący się w zawodzie architektura krajobrazu.


Ponadto, ZSP nr 5 na swoim koncie ma również posadzenie 50 dębów w Nadleśnictwie Gniewkowo na terenie Leśnictwa Balczewo. Warto przypomnieć, że „Budowlanka” ma również swoje drzewo - dąb, w parku obok Sądu Rejonowego w Inowrocławiu oraz piękną Pannę Alicję, czyli jodłę koreańsko, która oświetlona stoi przy wejściu głównym do szkoły.. W ramach obchodów Dnia Drzewa młodzież sprawdziła stan dębu, dokonała pomiarów wysokości, średnicy oraz przy okazji rozpowszechniała informacje dotyczące ogromnej roli drzew w środowisku naturalnym.


13.06.2017 RNP

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego