Konkurs Fotograficzny - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Konkurs Fotograficzny

ARCHIWUM > 2015/2016


KONKURS FOTOGRAFICZYNY  „CZŁOWIEK I  ARCHITEKTURA”
Serdecznie zapraszamy

UCZNIÓW SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH I GIMNAZJÓW

do udziału w konkursie fotograficznym
„CZŁOWIEK I ARCHITEKTURA”
Regulamin

I  Organizator
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Wł. Sikorskiego w Inowrocławiu

II  Uczestnicy
Młodzież szkół gimnazjalnych  i szkół ponadgimnazjalnych powiatu inowrocławskiego

III  Warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzenia konkursu
1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
2. Nadesłane prace należy opisać  (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, numer klasy oraz szkoły, a także imieniem i nazwiskiem opiekuna, który sprawuje pieczę nad przeprowadzeniem konkursu w danej szkole, oraz kontakt telefoniczny i mailowy).
3. Autorzy prac nadsyłają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
4. Uczestnik może przedstawić  maksymalnie 5 zdjęć
5. Zdjęcia wyłącznie  w formacie JPG o rozdzielczości nie mniejszej niż 1920x1080
6. Zdjęcia mogą  być  w sposób dowolny obrabiane za pomocą  dostępnych programów  graficznych
7. Przekazując zdjęcia do konkursu uczestnik tym samym zezwala na ich publikację na szkolnej stronie internetowej, profilu FB oraz innych mediach i wystawach.
8. Zdjęcia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 15.03.2016 na adres budowlankapp@wp.pl

IV. Ogłoszenie wyników i nagrody
1. Jury wybierze do tury finałowej 24 najlepsze zdjęcia ( po 12 z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych)
2.  Wyróżnione zdjęcia będą wyeksponowane od 22 marca 2016 na szkolnym profilu FB „ Budowlanki” a ich autorzy poinformowani o tym fakcie
3.  Przez dwa tygodnie będzie można głosować  na najlepsze trzy zdjęcia przyznając polubienia.
4. Zdjęcie które uzyska najwięcej lajków wygrywa!!!!!
5. Zwycięzcy zostaną  poinformowani drogą  maillową i telefoniczną o miejscu i czasie wręczenia atrakcyjnych  nagród w poszczególnych kategoriach.

V.  Informacje o konkursie;
www.budowlankaino.com, www.facebook.com/budowlanka.inowroclaw   lub tel. 602 123 921 p. Sławomir Doliński po godz. 13 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego