Konkurs geograficzny - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Konkurs geograficzny

ARCHIWUM > 2014/2015

WYŁONILIŚMY ZWYCIĘZCÓW


Zainteresowanie naszej młodzieży geografią wzrosło, bo do XIV edycji wewnątrzszkolnego konkursu geograficznego przystąpiło aż 43 uczniów! Zachęcono ich do pracy z podręcznikiem i atlasem geograficznym! Wniesiono chęć rywalizacji pomiędzy młodymi ludźmi, dotyczącej wiedzy geograficznej! Wyłoniono  najlepszych, którzy mapę Morza Śródziemnego poznali w najmniejszych szczegółach! Zatem cele przeprowadzenia konkursu zrealizowano! Nasi uczniowie posiadają ścisłą wiedzę i umiejętności z zakresu geografii, co z pewnością przekłada się w nauce przedmiotów zawodowych oraz owocuje na przyszłość. Wszystkim uczestnikom konkursu należą się gratulacje!

Oto wyniki:
I miejsce: Giemza Sebastian z kl. II c
49 punktów na 56 możliwych do uzyskania
II miejsce: Biernacki Mateusz z kl. III d
48/56
III miejsce: Paczkowska Justyna z kl. IV c
45/56
IV miejsce: Losik Jakub z kl. III d
44/56
       Lewandowski Adam z kl. IV a
44/56
VI miejsce: Padoł Tomasz z kl. IV a
42/56
       Czarniak Paweł z kl. IV a
42/56
VIII miejsce: Rączka Jacek z kl. IV b
41/56
          Barteczko Magdalena z kl. II c
41/56
           Maksim Wojciech z kl. II c
41/56
            Ciechanowska Małgorzata z kl. III d
41/56


Pozostałe wyniki u opiekuna konkursu: p. Izabeli Kwiatkowskiej


REGULAMIN XIV EDYCJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO
ORGANIZOWANEGO PRZEZ   NAUCZYCIELA GEOGRAFII   
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5
IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W INOWROCŁAWIU
PT.  „MAPA MORZA ŚRÓDZIEMNEGO”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs geograficzny pt. „Mapa Morza Śródziemnego” przeprowadzony w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu , zwany dalej konkursem.  
2. Organizatorem konkursu jest nauczyciel geografii  - Izabela Kwiatkowska.
3. Konkurs jest działaniem wspierającym aktywność młodzieży  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu  zainteresowanej geografią.

II. UCZESTNICY KONKURSU


1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas 1-4 technikum, 1-3 ZSZ.  

III. CELE KONKURSU


Zainteresowanie młodzieży geografią
Rozszerzenie programu nauczania geografii
Kontynuacja konkursu /XIV edycja/
Zainteresowanie uczniów mapą fizyczną Morza Śródziemnego
Zachęcenie uczniów do pracy z atlasem geograficznym
Wniesienie chęci rywalizacji, dotyczącej wiedzy geograficznej między młodzieżą
Wyłonienie i nagrodzenie najlepszej trójki uczniów z geografii fizycznej Morza Śródziemnego na terenie szkoły


IV. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

1. Konkurs odbędzie się w dniu 21 listopada 2014 r. /piatek/ w godzinach od 14.05 do 14.50 w sali nr 06  w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego
w Inowrocławiu .V. WARUNKI KONKURSU

Uczestnik konkursu może maksymalnie uzyskać 56 punktów, odpowiadając prawidłowo na 24 pytania zamknięte.

2. Każda prawidłowa odpowiedź jest punktowana za 1 punkt, błędna za 0 punktów.
3. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na teście konkursowym:
a) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych.
b) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych identyfikujących szkołę,
w której uczy się uczestnik konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przechowywania testów uczestników.


VI. NAGRODY


1. Nagrody książkowe otrzyma trzech uczniów z najwyższą liczbą punktów uzyskanych na teście.


VII. DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI O WYNIKACH KONKURSU


1.  Regulamin w jego pełnym brzmieniu oraz wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej naszej szkoły (www.budowlankaino.com).  
Organizator konkursu: mgr Izabela Kwiatkowska  
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego