Konkurs Konstrukcje budowlane - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Konkurs Konstrukcje budowlane

ARCHIWUM > 2014/2015

Regulamin Szkolnego Konkursu Testu z Konstrukcji Budowlanych i Mechaniki Budowli

Cele konkursu:
1.Test ma na celu sprawdzenie wiedzy z konstrukcji budowlanych i mechaniki budowli wśród uczniów biorących udział.

2. Zachęcenie do rywalizacji, dotyczącej wiedzy technicznej między młodzieżą.

3.Wyłonienie i nagrodzenie najlepszej trójki uczniów z  w/w przedmiotów zawodowych na terenie szkoły.

4.Poszerzanie zainteresowań i wiadomości z konstrukcji budowlanych.
Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. generała Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.

Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. generała Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.
Warunki:
1. Każda prawidłowa odpowiedź jest punktowana za 1 punkt, błędna za 0 punktów.
2. Uczestnik konkursu może maksymalnie uzyskać 40 punktów, odpowiadając prawidłowo  na 40 pytań zamkniętych ( jedna prawidłowa odpowiedz w każdym pytaniu ).
3.Organizator zastrzega sobie prawo do przechowywania testów uczestników.
4. Każdy biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych.
5. Udział w teście jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

6.Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian lub uzupełnień  do regulaminu w trakcie trwania konkursu.
Termin:

Zgłoszenia należy składać u organizatorów konkursu do dnia 06 lutego 2015 r.
Test odbędzie się 10 lutego 2015r.
Rozstrzygnięcie konkursu:

Ogłoszenie wyników 13.02.2015 r.
Oceny przedstawionych prac (testów) dokona Jury powołane przez organizatorów.
Komisja oceni testy , zostaną nagrodzeni trzej uczestnicy z najwyższą liczbą punktów.

Informacje związane z konkursem można uzyskać u następujących osób:p. Piotr Hopcia,
p. Joanna Wiśniewska, p. Juliusz Nawrocki.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego