Konkurs OZE W-wa - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Konkurs OZE W-wa

ARCHIWUM > 2014/2015

KONKURS WIEDZY O ENERGETYCE


Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej zorganizował ogólnopolski Konkurs, gwarantujący jego laureatowi przepustkę na studia na jednym z najlepszych wydziałów w Polsce.

Przedsięwzięcie skierowane było do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a jego celem było promowanie zagadnień związanych z energetyką i ochroną środowiska. Konkurs obejmował dwa etapy: eliminacje zorganizowane 29 kwietnia w postaci testu internetowego oraz finał, który odbył się  27 maja na terenie Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Ogłoszenie o przedsięwzięciu zostało rozesłane do 54 placówek szkolnych w Polsce, realizujących program z zakresu energetyki. Ostatecznie zgłosiło się 115 uczniów z 11 szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju. Do II etapu zakwalifikowało się 21 uczestników z 7 placówek, w tym dwoje naszych uczniów z klasy III e w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej SZYMON KACZMAREK I WERONIKA FAJGE.  Szkołę reprezentował Szymon, gdyż Weronika w tym samym dniu brała udział  w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii w Poznaniu.

Finał konkursu został przeprowadzony w gmachu Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Uroczystość wręczania nagród uświetnili swoją obecnością: prorektor ds. studenckich Politechniki Warszawskiej - prof. Władysław Wieczorek, prodziekan ds. studenckich Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa - dr Paweł Pyrzanowski oraz zastępca dyrektora Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej  i zarazem przewodniczący komisji - prof. Krzysztof Badyda. Organizatorem konkursu był dr hab. inż. Wojciech Bujalski.

 Wszyscy uczestnicy finału uzyskali tytuł Finalisty Konkursu Wiedzy o Energetyce. Nasz uczeń nie zakwalifikował się do finałowej trójki, ale i tak uważamy, że to jego ogromny sukces osobisty oraz sukces naszej Szkoły, ponieważ nauka w  zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej trwa od czterech lat a już odnosimy ogromne sukcesy na szczeblu krajowym.

Konkurs Wiedzy o Energetyce okazał się świetną okazją do rozpowszechniania wiedzy  z zakresu szeroko rozumianej energetyki i wzbudzenia zainteresowania tak ważną dziedziną przemysłu wśród szkół ponadgimnazjalnych w Polsce oraz potencjalnych przyszłych studentów. Pierwsza edycja stanowi świetny wstęp do dalszej działalności promującej edukację w sektorze energetycznym na renomowanym Wydziale Mechanicznym Energetyki   i Lotnictwa na Politechnice Warszawskiej.

Przygotowała: Justyna Dybicz


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego