Matury 2016 - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Matury 2016

ARCHIWUM > 2015/2016


PIERWSZY EGZAMIN MATURALNY W NOWEJ FORMULE ROZPOCZĘTY

Od 4 maja 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. generała Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu trwają egzaminy maturalne. W bieżącym roku do wspomnianych egzaminów przystąpiło ponad 100 absolwentów Szkoły.

Abiturienci rozwiązują arkusze egzaminacyjne z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy) oraz z innych wskazanych przez siebie przedmiotów dodatkowych (m.in. geografia, fizyka, biologia oraz wiedza o społeczeństwie). Następnie młodzież przystąpi do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz z języków obcych. Absolwenci „Budowlanki” stopniowo przygotowywali się do matury przez cztery lata nauki w technikum. W listopadzie 2015 roku zdiagnozowali swoje wiadomości i umiejętności podczas próbnych egzaminów maturalnych w części pisemnej, natomiast w marcu spróbowali swych sił na próbnych maturach ustnych, np. z języka polskiego i języka angielskiego. W drugim semestrze 2015/2016 roku uczniowie mogli skupić się wyłącznie na przygotowaniach do matury i nauce z przedmiotów ogólnokształcących, gdyż wraz z końcem I semestru zakończyli naukę w zakresie przedmiotów zawodowych.

Co roku absolwenci „Budowlanki” osiągają bardzo dobre wyniki z egzaminów maturalnych. Potwierdza to fakt, że ZSP nr 5 w Inowrocławiu kształci młodzież na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu absolwenci „Budowlanki” bez problemu zdają egzaminy zewnętrzne, a następnie kontynuują kształcenie na uczelniach wyższych.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego