Międzynarodowy Dzień Tolerancji - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

ARCHIWUM > 2020/2021

16 LISTOPADA – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI
Osoby, które różnią się od większości, bardzo często zmagają się z brakiem tolerancji. Są to przede wszystkim ludzie, którzy prezentują odmienne poglądy, inny styl życia, są innego wyznania, rasy, narodowości, inaczej się ubierają, są odmiennej orientacji seksualnej, są niepełnosprawne fizycznie, intelektualnie lub chore.
Każdy z nas ma prawo do bezpiecznego, spokojnego życia, do indywidualnego rozwoju, do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, co gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
Wszyscy mamy takie same prawa i obowiązki w społeczeństwie, dlatego tolerujmy się i szanujmy! Miejsca na świecie wystarczy dla każdego.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego