MURARZ-TYNKARZ - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

MURARZ-TYNKARZ

KIERUNKI KSZTAŁCENIA > BRANŻOWA SZKOŁA
 
Zawód: MURARZ - TYNKARZ (3 lata)
 (dla chłopców)
 
 
Murarz-tynkarz zdobywa następującą kwalifikacje:
·          wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (BUD.12.)

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Wybrane efekty kształcenia:
·          wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych;
·          wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych;
·          wykonywanie tynków;
·          wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

Absolwent może być zatrudniony w:
przedsiębiorstwach budowlanych lub remontowych, budowlanych zakładach rzemieślniczych, na budowach obiektów mieszkalnych, przemysłowych i usługowych.
 
Nauczane przedmioty:
podstawy prac budowlanych, zaprawy i mieszanki , konstrukcje murowe , tynki, remonty i rozbiórki, język obcy zawodowy – język angielski, praktyczna nauka zawodu.

Młodociany pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę w celu przygotowania zawodowego. Szkoła organizuje liczne szkolenia branżowe, kursy kwalifikacyjne w zakresie koparko – ładowarki, spawania metodą MAG i TIG. Możliwość kontynuacji nauki w Branżowej Szkole II stopnia.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego