Na UTP - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Na UTP

ARCHIWUM > 2014/2015


DRZWI OTWARTE UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO W BYDGOSZCZY


Dnia 12 lutego 2015r. grupa uczniów klas IV w zawodach technik budownictwa, technik geodeta i technik architektury krajobrazu wzięła udział w Drzwiach Otwartych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
 Młodzież miała okazję uczestniczyć w spotkaniu z władzami uczelni, dowiedziała się, na jakich kierunkach może studiować i jakie warunki należy spełnić, aby zostać studentem UTP.
Dla uczniów zostały przygotowane bardzo ciekawe stoiska, na których prezentowały swoje osiągnięcia poszczególne wydziały, a ponadto młodzież  zwiedziła uczelnię , gdzie mogła zobaczyć laboratoria Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

W Laboratorium inżynierii środowiska, uczniom zaprezentowano zasady działania kamery termowizyjnej, dzięki której można ustalić, między innymi:  miejsca uszkodzeń wodnego, podłogowego centralnego ogrzewania bez konieczności demontowania dużej powierzchni  podłogi,  a także miejsca, gdzie w budynku  ulatnia się ciepło (mostki termiczne). Natomiast w Laboratorium konstrukcji żelbetowych odbył się pokaz badania próbek ściskanych betonów, a następnie dokonana została analiza wykresów badanych próbek oraz omówiono uzyskane wyniki.

Udział w Drzwiach Otwartych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy dostarczył uczniom wiedzę na temat kierunków kształcenia na tej uczelni oraz przyczynił się do poszerzenia wiedzy zawodowej. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego