Nasi stypendyści - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Nasi stypendyści

ARCHIWUM > 2010/2011

NASI STYPENDYŚCI

    Nasza szkoła szczyci się zdolnymi uczniami. Jednym z nich jest Mateusz Saletnik z kl. III c, kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu. Otrzymał on w bieżącym roku szkolnym stypendium Prezesa Rady Ministrów za promocję do klasy trzeciej z wyróżnieniem, uzyskując przy tym wysoką średnią ocen w technikum oraz za aktywny udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Kolejnym tegorocznym stypendystą jest Paweł Ćwikliński – uczeń klasy IV a
kształcący się w zawodzie technik budownictwa.
Paweł został doceniony przez
Ministra Właściwego do spraw Oświaty i Wychowania otrzymując stypendium sportowe za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sztuk walki.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego