Nowa jakość kształcenia - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Nowa jakość kształcenia

ARCHIWUM > Projekty unijne

"Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim."


Strona projektu "Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim"


 Z
espół Szkół Ponadgimnazjanych nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu uczestniczy w tym roku szkolnym  w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim." Beneficjentem projektu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego realizowane będą następujące formy wsparcia :

  • miesięczne praktyki u pracodawców dla 20 uczniów, kształcących się w zawodzie technik architektury krajobrazu.


  • zajęcia z doradcą zawodowym pt."Planowanie kariery zawodowej" dla 15 uczniów, kształcących się w zawodach technik budownictwa i technik drogownictwa.


W ramach projektu "Klucz do ucznia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli", którego beneficjentem jest Kujawsko -Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, uczestniczą też nauczyciele szkoły.

Udział w kursach:

  • Innowacyjne metody nauczania i uczenia się w szkole zawodowej.


  • Przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy.


  • Konstruowanie i modyfikacja programów nauczania przedmiotów zawodowych.


  • Nauczanie modułowe przedmiotów zawodowych są okazją do podnoszenia efektów pracy szkoły oraz zdobycia nowych umiejętności w pracy z uczniem.


Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego docenia uwagę szkolnictwa zawodowego w systemie edukacji oraz związek z rynkiem pracy i gospodarką.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego