Patchworkowy krajobraz - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Patchworkowy krajobraz

ARCHIWUM > 2018/2019


PATCHWORKOWE KRAJOBRAZY

Pomimo tak wielu ról, jakie pełni krajobraz dla człowieka, jego wartość jest wciąż niedoceniana i niedostrzegana. Aby zmienić tę sytuację Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska   ogłosiła głównym tematem obchodów Dnia Krajobrazu w 2018 r. -  UUGI KRAJOBRAZOWE.

Zagadnienie usług krajobrazowych wydaje się być szczególnie istotne w kontekście popularyzowania roli krajobrazu w życiu człowieka, ponieważ ilustruje zależność pomiędzy jakością życia i dobrobytem człowieka, a światem przyrody. Dlatego też w ramach tegoroczny obchodów Dnia Krajobrazu skupiono się na działaniach informacyjno - edukacyjnych, których zadaniem będzie zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat funkcji krajobrazów i ich roli w codziennym życiu oraz zasadności właściwego gospodarowania i ochrony krajobrazów.

„Budowlanka” także przyłączyła się do tych obchodów. Uczniowie z klasy II technikum architektury krajobrazu wykonali dwa obrazy przedstawiająe krajobraz kulturowy miejski i wiejski metodą patchworkową Na lekcjach omawiany jest problem ochrony krajobrazu, jego walorów i znaczenia. Szkole przyświeca cel, aby nie tylko kształcić w danym zawodzie, ale też wzbudzać w młodych ludziach wrażliwość na problemy współczesnego świata i jednocześnie wskazywać jego piękno.

21.10.2018 SL, BP


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego