Pożegnanie Absolwentów - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Pożegnanie Absolwentów

ARCHIWUM > 2014/2015


POŻEGNANIE UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH


24 kwietnia br. w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu miało miejsce  uroczyste  pożegnanie  tegorocznych czwartoklasistów, a co za  tym idzie również maturzystów.
Edukację "Budowlance" zakończyli uczniowie czterech klas w zawodach: technik budownictwa, technik drogownictwa, technik geodeta, technik architektury krajobrazu oraz technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej .

Sala gimnastyczna wypełniła się po brzegi nie tylko uczniami, gdyż na uroczystości pojawiło się wielu dumnych  z wyników edukacyjnych swoich dzieci rodziców, a także pracodawców, współpracowników Szkoły. Szczególne miejsce nie tylko zajęli Wicestarosta Inowrocławski Pani Mirosława Kucol, Dyrektor CKP Pan Paweł Karólewski, właściciele firmy  Eurotherm Niewiadomscy
Państwo Maria i Janusz Niewiadomscy, Pan Eugeniusz Skoczyński właściciel firmy Gesal, pułkownik Marek Wawrzyniak dowódca 2. Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu, ale również Dyrekcja Szkoły, wychowawcy klas oraz nauczyciele, którzy zarówno przed jak i po zakończeniu uroczystości zbierali szczere podziękowania od swoich podopiecznych za cztery lata nauki.

Ważną częścią pożegnania maturzystów był krótki program artystyczny, przygotowany przez uczniów klas młodszych, jednak najważniejsze  były nagrody: dla absolwenta roku, którym został  Sylwester Chęś, uczeń klasy IVd w zawodzie technik geodeta, który w roku szkolnym 2014/2015 odbierał Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 4,75 i powyżej, uprawniającą do otrzymania świadectwa ukończenia Szkoły z wyróżnieniem. W bieżącym roku szkolnym najwyższą średnią ocen za cztery lata nauki uzyskała Weronika Grabowska z klasy IV b w zawodzie technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej. Niemniej ważne dla maturzystów były nagrody za aktywny udział w pracach na rzecz Szkoły, za krwiodawstwo, aktywny udział w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.

W imieniu Dyrekcji Szkoły, nauczycieli oraz Samorządu Uczniowskiego życzymy tegorocznym czwartoklasistom matury zdanej na 100 % oraz udanego startu w kolejny etap  życia!


Przygotowała: Sylwia Sztandur

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego