Pożegnanie maturzystów - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Pożegnanie maturzystów

ARCHIWUM > 2016/2017


„...I NIE ŻAL NIC, I ŻAL TAK WIELE” - POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 2016/2017

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. generała Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu odbyło się, zgodnie z tradycją, pożegnanie klas IV technikum. Po czterech latach nauki szkołę ukończyli absolwenci w zawodach: technik budownictwa, technik geodeta, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik architektury krajobrazu.

Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, w tym także pracodawcy, przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą oraz rodzice. Dyrektor szkoły p. Danuta Paluszak serdecznie powitała wszystkich przybyłych na uroczystość. Następnie w ciepłych słowach podsumowała cztery lata pobytu w szkole głównych bohaterów apelu, podkreśliła też wagę licznych sukcesów osiągniętych przez tegorocznych abiturientów. Wszyscy uczniowie kończący szkołę otrzymali z rąk p. dyrektor pamiątkowy „Dyplom Absolwenta” oraz „szczęśliwy długopis”, który ma służyć im w ważnych chwilach
decydujących o ich przyszłości. Wielu absolwentów zostało nagrodzonych za: wysokie wyniki w nauce, działalność na rzecz szkoły, osiągnięcia sportowe oraz udział w krwiodawstwie. Pani dyrektor wręczyła także listy gratulacyjne licznie przybyłym  rodzicom za trud wychowawczy, poświęcenie, a także za współpracę z nauczycielami, wychowawcami i działalność na rzecz szkoły.

Po odebraniu nagród, gratulacji i życzeń,  przedstawiciel absolwentów Sebastian Giemza w imieniu wszystkich kończących szkołę podziękował za nieocenioną pomoc, udzielone wsparcie i zrozumienie w czasie edukacji - dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom, pracodawcom, pracownikom szkoły i rodzicom. Podczas uroczystości dyrektor Danuta Paluszak w szczególny sposób podziękowała  p. Danucie Szymie za bezinteresowną pomoc  i miłe słowa wypowiadane o „Budowlance”. Społeczność szkolna z dużym żalem pożegnała ks. Michała Hinza, który w tym roku kończy pracę w szkole.

Oczywiście uroczystość nie mogłaby się zakończyć bez części artystycznej, przygotowali ją uczniowie klas III technikum, którzy pożegnali absolwentów występem słowno
muzycznym, który spowodował interakcję widowni i  zakończył się wspólną zabawą oraz gromkimi brawami. Po zakończeniu uroczystości absolwenci udali się wraz z wychowawcami na ostatnią lekcję wychowawczą, by jeszcze przez chwilę móc powspominać radosny, dobry czas spędzony w szkole.


28.04.2017 MB, BP

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego