Pożegnanie Maturzystów - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Pożegnanie Maturzystów

ARCHIWUM > 2012/2013

„BUDOWLANKA POŻEGNAŁA TEGOROCZNYCH ABSOLWENTÓW
TECHNIKUM I TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO”


Dnia 26.04.2013 r. miało miejsce bardzo ważne wydarzenie dla społeczności szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W. Sikorskiego w Inowrocławiu, które jest na trwałe wpisane w tradycję szkoły zorganizowano uroczyste pożegnanie 62 uczniów klas IV technikum w następujących zawodach: technik budownictwa, technik drogownictwa, technik architektury krajobrazu i 15 słuchaczy VI semestru technikum uzupełniającego w zawodzie technik budownictwa. Dyrektor szkoły Danuta Paluszak podsumowała wyniki w nauce i osiągnięcia uczniów i słuchaczy, wręczyła świadectwa z paskiem, nagrody książkowe najlepszym uczniom: Wojciechowi Kryszakowi i Mateuszowi Pijanowskiemu. Rodzice najlepszych uczniów otrzymali listy gratulacyjne za trud włożony w wychowanie swych dzieci. Nagrodzono też wielu innych uczniów za wyniki w nauce oraz pracę na rzecz szkoły i jej godne reprezentowanie. Ważnym wydarzeniem dla wszystkich zebranych było wręczenie uczniom uczestniczącym w zajęciach finansowanych ze środków Unii Europejskiej zaświadczeń o ukończeniu form „Przedsiębiorczość w praktyce” i „Zajęciach praktycznych w CKP”.
 W czasie uroczystości nastąpiło ślubowanie absolwentów szkoły oraz przekazanie pocztu sztandarowego uczniom klas niższych. Tradycyjnie każdy absolwent od dyrektora szkoły otrzymał pamiątkowy dyplom ukończenia „Budowlanki”.
Piękne, wzruszające przemówienia, podziękowania, kwiaty i wspomnienia, stworzyły niezapomniany klimat uroczystości. Prawdziwy aplauz wywołało wystąpienie tegorocznej absolwentki, która zaprezentowała wzruszającą, pełną nostalgii piosenkę. Równie spontanicznie został przyjęty występ grupy uczniów klas trzecich
w stylu rap.
 Nad przygotowaniami i przebiegiem uroczystości czuwali nauczyciele ZSP nr 5: p. Beata Pawłowska i p. Sławomir Doliński. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego