Podpisano porozumienie z Pracodawcami - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Podpisano porozumienie z Pracodawcami

ARCHIWUM > 2017/2018


W „BUDOWLANCE” PODPISANO PARTNERSKIE  POROZUMIENIE
„PLANOWANIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ WZMOCNIENIA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO  
W  BRANŻY BUDOWLANEJ”


Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi jest od dawna w centrum zainteresowań środowisk związanych z edukacją oraz światem gospodarki. Zadaniem nowoczesnej szkoły zawodowej powinno być przygotowanie absolwenta do mobilności  i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

By sprostać tym wyzwaniom szkoły prowadzące kształcenie zawodowe muszą współpracować z pracodawcami w różnych obszarach. Młodzi ludzie rozwijają w trakcie nauki w szkole wiedzę, umiejętności, i kompetencje społeczne, które potem doskonalą podczas praktycznej nauki zawodu  u pracodawcy.
Wyzwania współczesnego szkolnictwa zawodowego w świetle aktualnej reformy nauczania oraz konieczność intensyfikacji współpracy z przedsiębiorstwami to temat kolejnego spotkania z pracodawcami, które odbyło się w „Budowlance”. Dyrektor szkoły p. Danuta Paluszak serdecznie powitała wszystkich zebranych, dyrektorów i przedstawicieli firm, prezesów i właścicieli, z którymi szkoła aktywnie na co dzień współpracuje i kształci zawodowo.

Na spotkaniu wypracowano wspólnie wnioski, spostrzeżenia dotyczące jakości kształcenia zawodowego, zwrócono uwagę na trendy i wymagania rynku pracy oraz potrzebę aktualizacji wiedzy zgodnie z nieustannym  wdrażaniem nowoczesnych technologii.

Uczestniczący poznali założenia, cele, oczekiwane efekty, sposoby i warunki realizacji kształcenia w naszej szkole. Podpisali też partnerskie porozumienie na rzecz utworzenia klas szkoły branżowej I stopnia w zawodach budowlanych, mające na celu pozyskanie ucznia – przyszłego pracownika , wspieranie kształcenia zawodowego i rozwój zawodowy uczniów.

Zgodnie stwierdzono, że współczesna szkoła kształcąca w zawodach, to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale głównie kształcenie wielu kompetencji, warunkujących prawidłowe funkcjonowanie zarówno w życiu zawodowym jak i społecznym.

28.02.2018 BW, BP

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego