PWiK - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

PWiK

ARCHIWUM > 2013/2014

UCZNIOWIE W ZAWODZIE TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
W PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W INOWROCŁAWIU.Dnia 30 października i 8 listopada 2013 roku uczniowie w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wybrali się na wycieczkę dydaktyczną (w dwóch grupach) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu.
Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Inowrocławiu zajmuje obszar 17,5 ha, który na południe i południowy wschód graniczy z terenami służącymi jako składowisko odpadów przemysłowych Inowrocławskich Zakładów Chemicznych. Do oczyszczalni dopływają ścieki :
- z kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej miasta Inowrocławia,
- ze stacji zlewnej nieczystości płynnych zlokalizowanej na terenie oczyszczalni,
- z Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych.
Uczniowie poznali trzy części oczyszczalni: ściekową, osadową i gazową. Najbardziej zainteresowani byli częścią gazową, gdzie wytworzony w Komorze Fermentacyjnej Zamkniętej biogaz, którego głównym składnikiem jest metan, po wcześniejszym odsiarczeniu i nawonieniu magazynowany jest w dwumembranowym zbiorniku gazu, z którego kierowany jest do zasilania dwóch agregatów prądotwórczych i kotłowni  awaryjnej. Wytwarzana energia elektryczna i cieplna wykorzystywana jest na potrzeby własne oczyszczalni. Właściwie prowadzona eksploatacja oraz stały monitoring i analiza procesu oczyszczania pozwalają na wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń.  
Opiekunkami młodzieży były panie: Beata Wiśniewska, Justyna Dybicz. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego