Ranking GP - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Ranking GP

ARCHIWUM > 2012/2013

„BUDOWLANKA” W CZOŁÓWCE
I miejsce w Inowrocławiu,
VII
w naszym województwie
w rankingu szkół 2012

Dyrekcja oraz grono pedagogiczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. generała Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu, są bardzo dumne z absolwentów szkoły. Ciężką i systematyczną pracą uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkoła zajęła I miejsce wśród inowrocławskich techników oraz VII w województwie kujawsko-pomorskim, w rankingu szkół 2012 opublikowanym przez Gazetę Pomorską. Ranking sporządzony został w oparciu o oficjalne wyniki egzaminu maturalnego opublikowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku.
„Budowlanka” kształci młodzież w zawodach: technik budownictwa, technik drogownictwa, technik architektury krajobrazu, technik geodeta, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,  murarz-tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Dla tegorocznych absolwentów gimnazjów w Szkole planuje się otwarcie 2 nowych kierunków kształcenia: technik renowacji elementów architektury oraz monter konstrukcji budowlanych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem podczas Drzwi otwartych.
Młodzież w naszej szkole nabywa wiadomości i umiejętności dwutorowo: podczas lekcji w szkole, kiedy nauczyciele przekazują uczniom wiedzę teoretyczną z zakresu przedmiotów zawodowych oraz podczas praktyk w renomowanych firmach regionu.  Szkoła zapewnia praktyczną naukę zawodu we wszystkich wymienionych zawodach. Powiązanie wiedzy teoretycznej z praktyczną nauką zawodu skutkuje nieustannym utrwalaniem wiedzy i umiejętności uczniów, zdobywaniem nowych doświadczeń zawodowych oraz jak najlepszym przygotowaniem młodzieży do egzaminów zawodowych. Ponadto uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej - jako pracownicy młodociani - otrzymują wynagrodzenie za wykonywaną pracę w ramach zajęć praktycznych. Uczniowie inowrocławskiej „Budowlanki” mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji.
Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszą się praktyki zawodowe i zajęcia specjalistyczne realizowane w ramach projektów unijnych, min. operatora koparko-ładowarki, spawacza, obsługi programu AutoCad, nauka języka niemieckiego zawodowego, zajęcia z przedsiębiorczości. W szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne dla wyrównania zaległości z języka polskiego, języków obcych, dodatkowych przedmiotów maturalnych. Zajęcia z matematyki realizowane są w ramach projektu UE.
Co roku uczniowie przystępują do próbnych egzaminów maturalnych. Na lekcjach korzystają z dostępnych arkuszy egzaminacyjnych
Inowrocławska „Budowlanka” przestała być postrzegana jako szkoła, do której chodzą tylko chłopcy. Z roku na rok szeregi ZSP nr 5 zasila coraz więcej dziewcząt, które osiągają wysokie wyniki w nauce, sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, a po ukończeniu szkoły realizują się zawodowo lub kontynuują naukę w uczelniach wyższych. Dużym zainteresowaniem wśród gimnazjalistów cieszą się najnowsze kierunki kształcenia, takie jak technik geodeta, technik  urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W roku szkolnym 2013/2014 rozpocznie się nabór w zawodzie technik renowacji elementów architektury, ciekawym zwłaszcza dla zdolnych artystycznie uczniów.
Szkoła działa aktywnie, a jej najlepszą wizytówką są zdolni uczniowie o rozległej wiedzy i bogatych doświadczeniach. Wszyscy cieszą się z sukcesu odniesionego  przez zeszłorocznych absolwentów ZSP nr 5.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego