Rozpoczynamy kurs spawania - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Rozpoczynamy kurs spawania

ARCHIWUM > 2017/2018


TECHNIK URZĄZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
NA KURSIE
Z ZAKRESU SPAWANIA GAZOWEGO

Zawód spawacza to bardzo poszukiwany zawód na rynku pracy,  jest nawet pewien deficyt fachowców   z tej grupy zawodowej.

Istotą metody spawania gazowego jest nadtopienie brzegów spawanego materiału stosują palnik. Płomień palnika powstaje w wyniku spalania gazów palnych oraz tlenu. Jako gaz palny używany jest acetylen, a w bardzo sporadycznych przypadkach wodór bąź propan.

Teoretyczną wiedzę oraz praktyczne umiejęności będą zdobywać energetycy, którzy rozpoczęli udział w zajęiach pozalekcyjnych z zakresu spawania gazowego metodą 311).

Zostaną one przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. System szkolenia jest spójny z zasadami szkolenia, egzaminowania i zdobywanie uprawnień przez spawaczy według mięzynarodowych oraz europejskich norm EN 287-1 i EN ISO 9606, a także zbliżony jest do systemu szkolenia Mięzynarodowych Spawaczy - opracowanego przez Europejską Federację Spawalniczą (EWF) a  rozwinięego przez Mięzynarodowy Instytut Spawalnictwa (IIW).

Zajęia zakończą się egzaminem i możliwością uzyskania Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza i Książeczki Spawacza. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu końcowego umożliwia nabycie uprawnień spawaczy zgodnych   z mięzynarodowymi i europejskimi normami.

Życzymy powodzenia!!!

28.11.2017 BW, BP


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego