Smog czy smok? VII Forum SU - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Smog czy smok? VII Forum SU

ARCHIWUM > 2016/2017


„SMOG CZY SMOK?”, CZYLI O VII FORUM SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

Kolejny raz „Budowlanka” miała przyjemność zorganizowania spotkania Samorządów Uczniowskich  Powiatu Inowrocławskiego. Temat tegorocznej edycji brzmiał: ,,Smog czy Smok?".
Celem organizatorów było podjęcie dyskusji na temat ważny dla świata
ochrony środowiska. Chodziło przede wszystkim o wskazanie zagrożeń związanych ze smogiem, kształtowanie wśród młodzieży świadomości ekologicznej,  właściwych postaw i zachowań, które są tak istotne dla budowania w młodych ludziach poczucia odpowiedzialności za miejsce wspólnej egzystencji. Położono nacisk na wymianę doświadczeń młodzieży albowiem ważne jest przygotowanie ich do świadomego, dorosłego życia. W przedsięwzięciu wzięli udział przedstawiciele 6 szkół ponadgimnazjalnych, którzy wysłuchali prelekcji na powyższy temat.

Reprezentanci szkół odegrali przygotowaną scenkę pt.: ,,Smok czy Smog? Następnie zaprezentowali wcześniej wykonany przez siebie plakat. Wypowiedzi i prace plastyczne były oceniane przez jury, w skład którego wchodzili zaproszeni goście. Nie było to łatwe zadanie z powodu różnorodności  pomysłów,  ale ocenę wspomogły jasno sformułowane przez organizatorów kryteria obu konkurencji.

A oto wyniki pozytywnej rywalizacji:

I miejsce SU ZSP z Kobylnik,
II miejsce SU ZSP nr 4 z Inowrocławia,
III miejsce SU ZSP nr 5 z Inowrocławia.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że przedstawiciele Samorządów Uczniowskich wykazali się dużą pomysłowością, wspaniałą grą aktorską, co spowodowało, że zmagania były, jak co roku, na  bardzo wysokim poziomie. Stało się tak za sprawą kreatywności młodzieży, jej chęci wykraczania poza schematy. Dzięki staraniom organizatorów połączono dobrą zabawę z jeszcze lepszą nauką właściwego stylu życia i mądrego patrzenia na świat.
Nagrody ufundowało Biuro Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz Rada Rodziców z ZSP nr 5. Na zakończenie tradycyjnie wykonano pamiątkową fotografię.


27.04.2017 WŚ, BP

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego