Spotkanie Pedagogów - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Spotkanie Pedagogów

ARCHIWUM > 2014/2015

SPOTKANIE PEDAGOGÓW SZKOLNYCH


Dnia 2 października 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu odbyło się spotkanie pedagogów szkolnych inowrocławskich szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem spotkania była Pani Marzena Majewska pedagog szkolny ZSP nr5 w Inowrocławiu.

Tematem spotkania był problem agresji i przemocy wśród młodzieży, a szczególną uwagę poświęcono zjawisku cyberprzemocy, czyli stosowaniu przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem  Internetu   i narzędzi elektronicznych.

Pedagodzy wypracowali procedury postępowania w przypadku pojawienia się cyberprzemocy oraz omówili formy zapobiegania i sposoby reagowania na przejawy przemocy wśród młodzieży .
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne z zakresu profilaktyki agresji wśród uczniów oraz scenariusze zajęć.

Ponadto spotkanie było znakomitą okazją do wymiany doświadczeń z zakresu pracy pedagogicznej z młodzieżą.

    Marzena   Majewska


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego