Spotkanie z pracodawcami - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Spotkanie z pracodawcami

ARCHIWUM > 2015/2016


„BUDOWLANKA” SZKOŁĄ KSZTAŁCĄCĄ W RÓŻNYCH ZAWODACH, WE WSPÓŁPRACY ORAZ NA POTRZEBY FIRM I PRACODAWCÓW - SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI W „BUDOWLANCE”


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. generała Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu „BUDOWLANKA” prężnie współpracuje z pracodawcami regionu. Są to firmy: zajmujące się wykonawstwem budowlanym, instalacyjnym, konstrukcjami budowlanymi, montażem i konserwacją urządzeń energetyki odnawialnej, obsługą geodezyjną, projektowaniem, urządzaniem oraz pielęgnacją parków i ogrodów. Obecnie Szkoła współpracuje z ponad 60cioma firmami.

Dnia 19.04.2016r. w Szkole odbyło się spotkanie Dyrektora Szkoły z Pracodawcami z udziałem pani Mirosławy Kucol Wicestarosty Inowrocławskiego oraz pana Roberta Gołdeckiego Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Spośród 20-tu zaproszonych przybyła większość przedstawicieli dużych firm i przedsiębiorstw regionu: z Inowrocławia, Strzelna, Kruszwicy, Janikowa, Latkowa, deklarujących dalszą współpracę lub nawiązanie nowej z naszą placówką

Na spotkaniu obecni byli również dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu oraz dyrektor Centrum Doskonalenia Zawodowego w Inowrocławiu.

Tematem przewodnim spotkania była partnerska współpraca między Szkołą a Pracodawcami w zakresie kształcenia praktycznego oparta na  wzajemnym wsparciu na  etapie kształcenia i tworzenia miejsc pracy. Celem było określenie wzajemnych potrzeb, kierunków rozwoju, oczekiwań, sposobów realizacji programów nauczania.

Podczas ożywionej dyskusji zgłaszano problemy, propozycje. Prezentowano własne opinie, przywoływano przykłady dobrych praktyk, dotychczasowe osiągnięcia, prognozy na przyszłość.

Część pracodawców podpisała już porozumienia ze Szkołą o wzajemnej współpracy, mające na celu stworzenie nieformalnej grupy wsparcia działającej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 „BUDOWLANKA” w Inowrocławiu.

Współpraca skutkować będzie:
- zapewnieniem dla uczniów miejsc praktycznej nauki zawodu,
- wspieraniem szkoły w promocji zawodów,
- motywowaniem uczniów do lepszej nauki poprzez nagrody i stypendia,
- zatrudnieniem absolwentów.
Wszystkie głosy w dyskusji zostały zapisane. Szkoła po dokładnej ich analizie zaproponuje wnioski z nich wynikające oraz konkretne działania na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Dzięki takim spotkaniom, pozwalającym na swobodną wymianę informacji szkoła będzie mogła kontynuować dobre kształcenie w zawodach i podtrzymać wysoki poziom edukacyjny.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego