Stypendia Rotary Club - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Stypendia Rotary Club

ARCHIWUM > 2019/2020
NAGRODY ROTARY CLUB DLA UCZNIÓW „BUDOWLANKI'
Przedsiębiorcy naszego regionu  zrzeszeni w Rotary Club Inowrocław - 25 lutego 2020 r. po raz ósmy wyróżnili stypendiami uczniów „Budowlanki” –  tym razem Kacpra Łęczyckiego i Mikołaja Halamusa.
Kacper jest uczniem klasy trzeciej technikum i kształci się w zawodzie technik budownictwa. Uzyskane przez niego średnie ocen z przedmiotów zawodowych co roku przekraczają 5,0. Kacper samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia   związane z  branżą budowlaną. Potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji oraz systematycznie wzbogacać swoją wiedzę zawodową, która wykraczała poza zakres materiału programowego. Jest on aktywny - bierze udział w każdych konkursach  na terenie szkoły i poza nią, wiąże swoją przyszłość z zawodem, w którym się kształci. Po ukończeniu szkoły średniej pragnie podjąć studia z zakresu budownictwa na Politechnice Łódzkiej. Oprócz tego Kacper jest pasjonatem piłki nożnej oraz geografii.
Mikołaj jest uczniem klasy trzeciej technikum, kształci się w zawodzie technik geodeta. Uzyskane przez niego średnie ocen z przedmiotów zawodowych również przekraczają 5,0.   Dyscyplina pracy i koncentracja na zajęciach lekcyjnych pomagają mu w zdobywaniu bardzo dobrych ocen. Jest on ambitnym młodym człowiekiem, który charakteryzuje się dużym zainteresowaniem wiedzą i umiejętnościami geodezyjnymi, wiąże swoją przyszłość z geodezją, po ukończeniu szkoły średniej pragnie podjąć studia na Wydziale Geodezji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ponadto Mikołaj interesuje się elektroniką, oprogramowaniami komputerowymi i militariami.
Jako szkoła jesteśmy wdzięczni członkom Rotary Club Inowrocław za docenienie i nagrodzenie uczniów, którzy wybierając szkołę techniczną, są z tego wyboru zadowoleni i pragną kontynuować swoje pasje zawodowe w przyszłości.
Gratulujemy uczniom i życzymy realizacji planów zawodowych.
25.02.2020 IK, BP
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego