Stypendium Rotary Club - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Stypendium Rotary Club

ARCHIWUM > 2013/2014

UCZEŃ „BUDOWLANKI” STYPENDYSTĄ
ROTARY CLUB INOWROCŁAWUczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. generała Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu, Maciej Bergmann, otrzymał stypendium ufundowane przez najstarsze stowarzyszenie tzw. klubów służebnych – Rotary Club w Inowrocławiu.
Maciej jest uczniem klasy II w zawodzie technik budownictwa. Od dwóch lat osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce i jest wzorem dla rówieśników. Uczeń wykazuje ogromną dojrzałość zawodową, posiada rozległą wiedzę, która wykracza poza treści podstawy programowej oraz swobodnie posługuje się fachową terminologią. Cechują go ponadprzeciętne umiejętności, w tym organizowania pracy w małych zespołach podczas praktycznej nauki zawodu. Rotary Club Inowrocław przyznał Maciejowi stypendium za szczególne uzdolnienia zawodowe. Uczeń „Budowlanki”, wraz z tylko dwoma innymi stypendystami z inowrocławskich szkół, odebrał nagrodę finansową z rąk prezydenta Rotary Club podczas uroczystego posiedzenia Kapituły. Maciej przeznaczy otrzymane stypendium na rozwijanie zainteresowań zawodowych, poszerzanie wiedzy na temat innowacyjnych technologii budowlanych. W przyszłości pragnie kontynuować naukę na uczelni wyższej o profilu budowlanym. Oprócz nagrody pieniężnej Rotary Club umożliwia swoim stypendystom wyjazdy integracyjne do innych krajów objętych projektem Rotarian.
Uczeń „Budowlanki” przyznaje, że dzięki nauce w inowrocławskiej Szkole o 50-letniej tradycji budowlanej może w pełni rozwijać swoje zainteresowania zawodowe. Otrzymanie Stypendium Rotary Club jest dla Macieja bardzo ważnym wyróżnieniem, a dla  społeczności szkolnej powodem do dumy.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego