Targi - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Targi

ARCHIWUM > 2012/2013

NA TARGACH ENERGII ODNAWIALNEJ


Dnia 22 marca 2013 r. uczniowie „Budowlanki” uczestniczyli w IV edycji  Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej TEO 2013, które odbywały się równolegle z XXXI edycją Międzynarodowych Targów Budownictwa i Instalacji GRYF-BUD. Młodzież  miała okazję do zdobycia nowych doświadczeń zawodowych na temat systemów grzewczych wykorzystujących odnawialne źrodła energii, w tym: kotły, piece, kominki, kolektory słoneczne, klimatyzatory, pompy cieplne, biopaliwa, biopaliwa stałe, pelety, biopaliwa płynne, biogaz. W obszarze energetyki odnawialnych źródeł energii przewiduje się prężny rozwój inwestycji, więc bez wątpienia oferta kształcenia inowrocławskiej „Budowlanki” wpisuje się w potrzeby rynku pracy. Szkoła przygotowuje przyszłych pracowników w tym zawodzie, dlatego wiedza i umiejętności uczniów zdobywane na lekcjach są utrwalane i poszerzane podczas praktycznej nauki zawodu oraz wycieczek o tematyce zawodowej. Nasi absolwenci mogą również kontynuować kształcenie w tej specjalności na między innymi Uniwersytecie Technologiczno
Przyrodniczym w Bydgoszczy.
Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki i dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki. W Polsce udział energii odnawialnej w całkowitej energii produkowanej rocznie nieustannie rośnie. Perspektywy tego wzrostu są ogromne, a nasycenie rynku niewielkie, więc nasi absolwenci nie martwią się o brak pracy po ukończeniu nauki w tym zawodzie. Na dachach domów pojawia się coraz więcej kolektorów słonecznych, natomiast kotły na biomasę są już powszechnie stosowane, tak samo jak pompy ciepła. W związku z powyższym w ZSP nr 5 obserwuje się duże zainteresowanie tym zawodem wśród gimnazjalistów i ich rodziców.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego