UTP Bydgoszcz - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

UTP Bydgoszcz

ARCHIWUM > 2014/2015

Z WIZYTĄ NA UNIWERSYTECIE
TECHNOLOGICZNO
PRZYRODNICZYM W BYDGOSZCZY

  Młodzież „Budowlanki” została zaproszona na spotkanie akademickie, którego celem była promocja kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, inicjatorem którego było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
Spotkanie odbyło się 17 października 2014r. w auli  Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, a uczestniczyli w nim uczniowie  szkoły w zawodach: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Wydarzenie stanowiło doskonałą okazję do prezentacji potencjału naukowego, jakim dysponują wymienione wyżej uczelnie oraz do zapoznania młodzieży z najnowszymi oraz  interesującymi kierunkami studiów, takimi jak: zoofizjoterapia, informatyka stosowana, nanobioinżynieria, rewitalizacja dróg wodnych, astronomia, a ponadto:  budownictwo, architektura, architektura krajobrazu, energetyka, inżynieria odnawialnych źródeł energii, które warto studiować  ze względu na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów studiów technicznych.
Dzięki udziałowi uczniów w spotkaniu, szkoła uzyskała przyrząd do tworzenia brył w przestrzeni, ufundowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wyjazd na Uniwersytet przyczynił się do poszerzenia wiedzy młodzieży na temat kierunków studiów prezentowanych uczelni. Niewątpliwie ułatwi to przyszłym absolwentom szkoły dokonanie właściwego wyboru dalszego kształcenia.
Działania wpisują się w rozwój wzajemnej współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu a Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.
Opiekunami młodzieży byli nauczyciele:  Marzena Majewska, Karol Marcysiak, Wiesław Kurczyński. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego