W Centrum Demonstracyjnym OZE - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

W Centrum Demonstracyjnym OZE

ARCHIWUM > 2016/2017


,,ODNAWIALNI” W CENTRUM DEMONSTRACYJNYM W BYDGOSZCZY

„Budowlanka” kształci uczniów w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz innych zawodach poszukiwanych na rynku pracy. „Energetycy” wzięli udział w lekcjach dydaktycznych w Centrum Demonstracyjnym Odnawialnych Źródeł Energii  zlokalizowanym na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy.

Budynek jest przykładem prawidłowych zastosowań OZE w budownictwie -  energooszczędnym i pasywnym. Na parterze znajdują się m.in.: sala laboratoryjna i audytorium (przedzielone przesuwną przegrodą) oraz sterownia. Budynek zaprojektowano, jako bardzo szczelną konstrukcję na bazie prostokąta z wbudowaną wewnątrz żelbetową kolistą ścianą o dużej bezwładności cieplnej - oddzielającą część audytoryjną od ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń technicznych. W tę ścianę  wbudowano instalację ogrzewania płaszczyznowego. Jest on zasilany w ciepło oraz chłód przez pompy ciepła. Układ pozyskania energii elektrycznej odnawialnej do zasilania całości oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego składa się z 100 ogniw fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej o mocy 3,0 kW. Uczniowie zobaczyli praktyczne zaprezentowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i stosowanych w budownictwie pasywnym rozwiązań (promowanie efektywności energetycznej). Centrum jest także wyposażone w instalację automatyki obejmującą: wentylację, ogrzewanie oraz monitorowanie, archiwizowanie i raportowanie wartości mierzonych (temperatura w budynku, wielkości meteorologiczne, parametry pracy urządzeń, parametry zasilania i ogrzewania). Monitorowana jest również praca zewnętrznych opraw hybrydowych oświetlenia. Zamontowany monitor służy uczniom do odczytu i prezentacji zmierzonych parametrów.

Wycieczki dydaktyczne dla uczniów ZSP nr 5 w Inowrocławiu są bardzo interesujące i wpływają na poszerzenie zakresu wiedzy merytorycznej i praktycznej z przedmiotów zawodowych. Młodzież miała okazję uczestniczyć w tych szczególnie ciekawych zajęciach dzięki pomysłodawczyni wycieczki - pani Beacie Wiśniewskiej, którą wspierały opiekując się uczniami panie Wioletta Świerczyńska i Katarzyna Bednarska.

20.04.2017 BW, BP

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego