W RIPOKu - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

W RIPOKu

ARCHIWUM > 2015/2016


UCZNIOWIE „BUDOWLANKI”
W REGIONALNEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
W INOWROCŁAWIU


Dnia 22 października 2015 roku uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. generała Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu kształcący się   w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu.

Podczas spotkania z pracownikiem RIPOK, uczniowie uzyskali informacje na temat  recyklingu, odzysku, kompostowania,
nowych uregulowań prawnych  w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zobaczyli  instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, zarówno zbieranych selektywnie, jak i odpadów zmieszanych. Segregacja odpadów ułatwia odzysk oraz utylizację, a tym samym  przyczynia się do ograniczenia ilości zanieczyszczeń  w atmosferze, odpadów i ścieków.

Dowiedzieli się, że   Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu jest zakładem  zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tysięcy mieszkańców, spełniającym wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT) i technologii.
Wniosek: Bez naszej pomocy świat nie da sobie rady. Segregujmy więc odpady!!!

Organizatorami wycieczki dydaktycznej i opiekunami były nauczycielki Szkoły: Beata Wiśniewska i Justyna Dybicz.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego