W węźle cieplnym - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

W węźle cieplnym

ARCHIWUM > 2019/2020

W ŹRÓDLE CIEPŁA
Uczniowie klasy Id w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej odwiedzili szkolne pomieszczenie węzła cieplnego. Pracę węzła, budowę, lokalizację urządzeń oraz automatykę przedstawili nam pracownicy Zakładu Energetyki Cieplnej w Inowrocławiu. Młodzież poznała zasadę działania wymiennikowego węzła cieplnego, dowiedziała się, że główne źródło ciepła zlokalizowane jest w południowej części miasta przy ul. Torowej 40. Infrastruktura sieci cieplnej rozłożona jest na terenie całego miasta i liczy ponad 80 km, wykonana jest zarówno w technologii tradycyjnej (kanałowej) jak i preizolowanej. Ilość obsługiwanych węzłów, takich jak nasz szkolny, to około 800 sztuk.
Naszą uwagę zwróciły wymienniki rurowe wytwarzające ciepło, z którego codziennie korzystamy. Odczytywaliśmy wartości ciśnienia i temperatury na przewodach. Dowiedzieliśmy się także, że ilość ciepła zależy od temperatury zewnętrznej, czuwa nad tym układ automatyki pogodowej. Poznaliśmy zasady działania pomp obiegowych i cyrkulacyjnej, zaworów bezpieczeństwa oraz zasobnika ciepłej wody użytkowej.
Wycieczki dydaktyczne są bardzo interesującą metodą poznawczą dla uczniów, wpływają na poszerzenie zakresu wiedzy z przedmiotów zawodowych, dają możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.
Opiekunem młodzieży była: pani Justyna Dybicz.
8.12.2019 JD, BP
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego