W węźle cieplnym - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

W węźle cieplnym

ARCHIWUM > 2014/2015

W ŹRÓDLE CIEPŁA


Dnia 7 oraz 24 listopada 2014 roku uczniowie klasy Ib, IIb i IVb w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz II mm w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych udali się do pomieszczenia węzła cieplnego, który znajduje się w budynku naszej szkoły.
Pracę węzła, budowę, lokalizację urządzeń oraz automatykę przedstawił nam pracownik Zakładu Energetyki Cieplnej w Inowrocławiu
mistrz obwodu nr 2 pan Marek Michalak.
Młodzież poznała zasadę działania Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu, dowiedziała się, że główne źródło ciepła zlokalizowane jest w południowej części miasta przy ul. Torowej 40. Infrastruktura sieci cieplnej rozłożona jest na terenie całego miasta i liczy ponad 80 km, wykonana jest zarówno w technologii tradycyjnej (kanałowej) jak i preizolowanej. Ilość obsługiwanych węzłów, takich jak nasz szkolny, to około 800 sztuk. Poznaliśmy zasadę działania dwufunkcyjnego, wymiennikowego węzła cieplnego na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Naszą uwagę zwróciły wymienniki rurowe wytwarzające ciepło, z którego codziennie korzystamy. Odczytywaliśmy wartości ciśnienia i temperatury na przewodzie zasilającym. Dowiedzieliśmy się także, że większe bądź mniejsze zużycie ciepła zależy od temperatury zewnętrznej, czuwa nad tym układ automatyki pogodowej. Mogliśmy zaobserwować uzupełnianie ciepłej wody użytkowej, poznaliśmy zasady działania pomp obiegowych i cyrkulacyjnej, zaworów bezpieczeństwa, filtroodmulników i naczyń wzbiorczych.
Wycieczki dydaktyczne są bardzo interesującą metodą poznawczą dla uczniów, wpływają na poszerzenie zakresu wiedzy z przedmiotów zawodowych, dają możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej  i zastosowania jej w praktyce.
Opiekunem młodzieży była: pani Justyna Dybicz.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego