Warsztaty w gazowni - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Warsztaty w gazowni

ARCHIWUM > 2016/2017


ENERGETYCY NA WARSZTATACH W GAZOWNI


W ramach współpracy Szkoły z lokalnymi przedsiębiorstwami, uczniowie „Budowlanki” udali się na zajęcia do Zakładu Gazowniczego w Inowrocławiu. Było to nasze trzecie spotkanie z Kierownikiem Rejonu Robertem Ratajczakiem    i pracownikami firmy.  

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wykładu dotyczącego bezpieczeństwa i warunków pracy z gazem ziemnym. Poznali klasy lokalizacji sieci gazowych, warunki i sposoby montażu kurka głównego i gazomierza oraz zasady wykonania instalacji gazowych. Dowiedzieli się jak reagować, gdy ulatnia się gaz oraz jak ważną instalacją jest wentylacja, gdy jesteśmy odbiorcami gazu ziemnego. Przedstawiono nam sposób montażu mufy naprawczej, obejmy elektrooporowej oraz wykonanie balonikowania.

Po wykładzie udaliśmy się na zajęcia praktyczne. Pracownicy zakładu przedstawili nam sposoby naprawy uszkodzonego gazociągu. Omówili najczęstsze przyczyny awarii na czynnych sieciach. Opowiedzieli jak postępować podczas prac gazoniebezpiecznych oraz zademonstrowali  sposób łączenia przewodów polietylenowych metodą zgrzewania doczołowego. Uczniowie sami mogli wykonać niektóre prace podczas warsztatów w  zakładzie. Ta część spotkania była niezwykle ciekawa i zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Na koniec zajęć poznaliśmy elementy stacji redukcyjno
pomiarowej zlokalizowanej na terenie zakładu.

Zajęcia były ciekawym doświadczeniem dla uczniów uczących się w naszej szkole w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Dowodem na dalszą miłą współpracę jest kolejne umówione spotkanie naszej młodzieży z pracownikami zakładu.

Zajęcia zorganizowała p. Justyna Dybicz nauczyciel przedmiotów zawodowych.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego