Wieczór poezji - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Wieczór poezji

ARCHIWUM > 2015/2016


„POETYCKI PŁOMIEŃ PAMIĘCI”  


Dnia 6 listopada 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. generała Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu odbyło się spotkanie artystyczne pod nazwą „Poetycki płomień pamięci”.

6 listopada 2015 r. do inowrocławskiej „Budowlanki” na zaproszenie dyrektora szkoły i organizatorów przybyli liczni goście, m. in. pani Mirosława Kucol
wicestarosta inowrocławski, pani Janina Sikorska - dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, pani Alicja Aleksander - dyrektor Domu Opieki Społecznej w Parchaniu wraz z podopiecznymi, seniorzy z Uniwersytetu III Wieku a także z Klubu „Przydomek”. Podczas spotkania obecni byli także nauczyciele szkoły, rodzice uczniów, osoby zaprzyjaźnione ze szkołą oraz młodzież z ZSP nr 5 w Inowrocławiu. Uczniowie „Budowlanki” przygotowali wzruszające przedstawienie, łączące recytację poezji i prozy, grę aktorską oraz pantomimę. Spotkanie artystyczne  odbyło się w wyjątkowej atmosferze, przy świetle świec, dźwiękach melancholijnej muzyki, na tle pięknych, jesiennych dekoracji wykonanych przez uczniów szkoły. Spotkanie poświęcone było pamięci bliskich zmarłych. Nie zabrakło refleksji nad kruchością życia, przemijaniem, śmiercią,  trwałymi wartościami w życiu człowieka. Po zakończeniu przedstawienia goście zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego prowadzono rozmowy.

Spotkanie wspomnieniowe w „Budowlance” było formą integracji młodzieży z seniorami, którą to szkoła zamierza kontynuować w latach kolejnych jako stałe przedsięwzięcie wpisane do kalendarza. Dekoracje sceny oraz kawiarenki wykonali uczniowie architektury krajobrazu pod kierunkiem nauczycieli.

Wzruszający spektakl, przygotowany przez nauczycielkę szkoły panią Milenę Leśniewką
Pulczyńską i zaprezentowany przez uczniów, potwierdza fakt, że szkoła przygotowuje swoich absolwentów nie tylko pod kątem kształcenia zawodowego, ale również rozwija pasje oraz wrażliwość na drugiego człowieka.

Przygotowała: M. Leśniewska-Pulczyńska 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego