Wielka Gala Osiągnięć - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Wielka Gala Osiągnięć

ARCHIWUM > 2011/2012

WIELKA GALA OSIĄGNIĘĆ

W czwartek, 8 grudnia 2011 społeczność szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu miała zaszczyt podejmować wyjątkowych gości. Szkołę odwiedzili: Starosta Inowrocławski, pan Tadeusz Majewski, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku pan Wojciech Ziółkowski, kierownik Biura Informacji Publicznej i promocji Powiatu pani Marlena Gronowska, kierownik Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich pani Joanna Kuchta, Pani Małgorzata Kowalczyk-Przybytek - specjalistka do spraw promocji projektu "Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim", pan Leszek Hełminiak, zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

A okazja była wyjątkowa. Otóż w naszej szkole odbyła się wielka Gala Osiągnięć, podczas której podsumowano wyniki organizowanych przez Szkołę konkursów, nad którymi patronat objął Starosta Inowrocławski oraz realizację zajęć  odbytych przez naszych uczniów w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych "Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko - pomorskim", którego liderem było Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

W Szkole zostały przeprowadzone 3 konkursy. Warto było wziąć w nich udział, ponieważ rozwijały umiejętności postrzegania świata, wykorzystywania technologii informacyjnych do prezentowania informacji,  poszerzały posiadaną wiedzę. A i nagrody były cenne, min. tablet z torbą na laptopa, odtwarzacze mp3 i mp4, torby turystyczne i plecaki, pendrivy oraz upominki książkowe.
Pierwszy z konkurów to konkurs plastyczny "Młody Architekt Ziemi Kujawskiej" skierowany był dla uczniów szkół gimnazjalnych Powiatu Inowrocławskiego i powiatów ościennych. Celem Konkursu było rozwinięcie wyobraźni i wzbudzenie zainteresowania uczniów i nauczycieli architekturą współczesną, skierowanie uwagi młodzieży na zmiany jakie następują w budownictwie i architekturze. Na konkurs wpłynęło 27 prac z 6 szkół gimnazjalnych. Szkolnym organizatorem konkursu była Pani Beata Wiśniewska.

Wyniki konkursu:

I miejsce - Marta Lewandowska z Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Kruszwicy
II miejsce - Agata Kostur z Gimnazjum nr 2 im. PCK w Kruszwicy
III miejsce - Agata Przybysz - Gimnazjum im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich

Wyróżnienia zdobyli:
1. Marcin Kowalski z Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie
2. Klaudia Saja z Gimnazjum nr 2 im. PCK w Kruszwicy
3. Krzysztof Senske z Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie

Kolejnym Konkursem, nad którym Honorowy Patronat objął Starosta Inowrocławski był konkurs "Pokaż Europie swój kawałek Kujaw". Zorganizowany został dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w powiecie inowrocławskim oraz w powiatach: ościennych. Celem Konkursu była propagowanie wśród młodzieży działań związanych z uczestnictwem Polski w Unii Europejskiej. Prace konkursowe wykonywane były w formie prezentacji multimedialnej lub filmu. Udział wzięło 39  uczniów z 5 szkół. Szkolnym organizatorem konkursu była Pani Renata Nowak-Pańka.

Wyniki konkursu:

I miejsce
- Agata Hałas z Gimnazjum im. Karola Urbańskiego w  Złotnikach Kujawskich Jakub Rojewski z III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi  w Inowrocławiu
II miejsce
-  Katarzyna Grosmann z III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu  Robert Kupidura z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
III miejsce
-  Laura Śnieg III - Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu Magdalena Pindel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu.

Trzecim Konkursem, nad którym Honorowy Patronat objął Starosta Inowrocławski był konkurs z okazji Roku Marii Skłodowskiej - Curie. Był on skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu inowrocławskiego. Jego celem było poznanie sylwetki Marii Skłodowskiej-Curie, popularyzacja wiedzy o jej życiu, działalności i osiągnięciach naukowych; wzbudzenie zainteresowania uczniów postacią noblistki. Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach: testu wiedzy o Marii Skłodowskiej - Curie oraz wizualizacji postaci uczonej. Szkolnym organizatorem konkursu była Pani  Bożena Szcześniak.

Wyniki konkursu:

Kategoria I:
test wiedzy o Marii Skłodowskiej - Curie
I miejsce - Agnieszka Nadolska Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu
II miejsce - Weronika Grabowska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5  im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
III miejsce - Krystian Dębski  - również z ZSP nr 5

Kategoria II:
wizualizacja postaci Marii Skłodowskiej - Curie
I miejsce -  Agnieszka Nadolska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu
II miejsce - Agnieszka Dunisławska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5  im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu

Wystawę prac konkursowych można było obejrzeć podczas Gali. Wszystkim laureatom oraz ich opiekunom dyplomy oraz nagrody wręczył Starosta Inowrocławski, pan Tadeusz Majewski.

Galę Osiągnięć uświetnił występ uczniów "Budowalnki". Pierwsza scenka dotyczyła życia Marii Skłodowskiej-Curie. W drugiej - aktorzy przedstawili w sposób dowcipny, ale i zarazem poważny portret człowieka - przedstawionego jako prowokacyjne poszukiwanie właściwej definicji "homo sapiens".
Druga część "Gali Osiągnięć" dotyczyła podsumowania działań, związanych z udziałem Szkoły w projekcie "Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko - pomorskim", realizowanym w ramach umowy o współpracy Lidera Projektu  Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku a Starostwem Powiatowym w Inowrocławiu.
Zorganizowane i przeprowadzane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu formy wsparcia w 2011 r. to:

  • miesięczne praktyki zawodowe u pracodawców.

  • zajęcia z doradcą zawodowym pt. "Planowanie kariery zawodowej".

  • zajęcia praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego

  • specjalistyczne zajęcia zawodowe przygotowujące do nabycia nowych kwalifikacji zawodowych - szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania typu CAD.

  • zajęcia w firmach symulacyjnych pn."Przedsiębiorczość w praktyce".

  • zajęcia wyrównawcze z matematyki przygotowujące uczennice i uczniów do egzaminu zewnętrznego.


Duża grupa uczniów szkoły (56 uczniów i uczennic technikum) miało możliwość uczestniczenia, w godzinach pozalekcyjnych i w dniach wolnych od zajęć, w kursach, warsztatach i szkoleniach, uzyskując certyfikaty nadające kwalifikacje zawodowe lub świadectwa ukończenia. Zrealizowano 356 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, wspierających ich w rozwoju, dające dodatkowe kwalifikacje.
Współpracującymi w realizacji zajęć praktycznych i miesięcznych praktyk zawodowych były firmy: Szkółka Drzew i Krzewów w Kościelcu, Ogrodnictwo Specjalistyczne z Pakości, PGKiM w Inowrocławiu, CKP w Inowrocławiu. Prowadzącymi zajęcia byli nauczyciele, doradca zawodowy, specjaliści w swoich branżach, doświadczeni pracownicy firm. Zajęcia odbywały się u pracodawców i w szkole, z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych tj. specjalistycznego oprogramowania, tablicy interaktywnej, sprzętu technicznego, pracowni komputerowych.
Łącznie w bazie projektu do końca 2011 r. znalazło się 104 uczniów. Od września 2011 r. rozpoczęły się kolejne zajęcia w 4 grupach 12 osobowych. Zakończą się wiosną przyszłego roku.  Na 2012 r. planowane są następne, równie ciekawe formy doskonalenia dla ponad 100 osób.
Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, są świadomi zdobywania dodatkowych umiejętności, jakie mogą uzyskać w szkole, a które są przygotowaniem do egzaminów, studiów i dorosłego życia i będą ich atutem w negocjowaniu warunków pracy i płacy.
Autorzy Projektu wysoko ocenili sposób zorganizowania zajęć, prawidłowość ich przebiegu, poziom prowadzenia oraz zaangażowanie i zachowanie uczniów.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu jest szkołą, w której podejmowane są szerokie działania w celu integracji środowiska lokalnego, kształtuje się postawy prospołeczne. Z dnia na dzień "Budowlanka" staje się coraz bardziej nowoczesną, otwartą na ludzi i nowe wyzwania szkołą, w swych działaniach uwzględnia potrzeby i rozwój młodego człowieka, ułatwiając mu tym samym wejście na rynek pracy.
Jest jedyną szkołą w powiecie inowrocławskim i jedną z 15 w województwie kujawsko - pomorskim., jaka uczestniczy w/w Projekcie trwającym  do 2013 r., adresowanym do uczniów szkół szkolnictwa zawodowego.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego