Wizyta w oczyszczalni - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Wizyta w oczyszczalni

ARCHIWUM > 2015/2016


WIEMY SKĄD TEN BIOGAZ


Uczniowie I, II i III klasy kształcący się w zawodzie technik urządzeń  i  systemów energetyki odnawialnej uczestniczyli w ciekawej lekcji dydaktycznej w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Inowrocławiu. Na miejscu poznali trzy części oczyszczalni: ściekową, osadową i gazową. Najbardziej zainteresowani byli częścią gazową, gdzie w komorze fermentacyjnej zamkniętej wytwarzany jest biogaz. W oczyszczalniach ścieków powstają znaczne ilości osadów ściekowych, które są produktem procesu oczyszczania odprowadzanych ścieków. Jednym ze sposobów przeróbki osadów ściekowych jest fermentacja, której produktem jest biogaz, cenne paliwo gazowe oraz źródło energii odnawialnej. Gaz ten, po wcześniejszym odsiarczeniu i nawonieniu magazynowany jest  w  zbiorniku na terenie zakładu. Produkowany biogaz kierowany jest do zasilania dwóch agregatów prądotwórczych i kotłowni  awaryjnej. Wytwarzana energia elektryczna i cieplna wykorzystywana jest na potrzeby własne oczyszczalni co stanowi ok. 50% rocznego zapotrzebowania tego zakładu.

Wyjście dydaktyczne miało na celu uświadomienie uczniom, że właściwie prowadzona eksploatacja oraz stały monitoring i analiza procesu oczyszczania ścieków pozwalają na wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń. Wykorzystanie biogazu zmniejsza zużycie węgla, koksu, węgla oraz emisję zanieczyszczeń z ich spalania. Energia z biogazu jest energią czystą, nie zanieczyszcza środowiska naturalnego, a ponadto korzystnie  poprawia bilans energetyczny i finansowy.   

W „Budowlance” dokłada się  wielu starań,  aby uczniowie mogli poznawać poprzez obserwację. Dzieje się to dzięki współpracy z licznymi lokalnymi przedsiębiorstwami i zaangażowaniu nauczycieli.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego