Zajęcia dodatkowe - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Zajęcia dodatkowe

ARCHIWUM > 2014/2015


NA ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCHDbając o wszechstronny rozwój osobowości ucznia, kształtując takie cechy jak: otwartość, aktywność, kreatywność i zaangażowanie w „Budowlance” po raz kolejny prowadzone są zajęcia pozalekcyjne finansowane przez Unię Europejską w ramach projektu „Twoja Wiedza Twoja Przyszłość” z systemów cieplnych i energii odnawialnej, matematyki oraz zajęcia z języka angielskiego. Świetnym polem do realizacji tego zadania mogą być zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń, będące jednocześnie wzmocnieniem procesu dydaktyczno-wychowawczego, a zarazem formą rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia ucznia. Największym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszą się zajęcia  z systemów cieplnych i energii odnawialnej. Zajęcia są przydatne i ciekawe, wypływają na rozwój intelektualny, pozwalają miło i pożytecznie spędzić czas oraz poznać nowe metody na zdobycie wiedzy.   Uczniowie obserwują zjawiska przewodzenia ciepła przez różne materiały, wpływ izolacji cieplnej na wydajność wymiennika ciepła, analizują przebieg zmian temperatury podczas ogrzewania z udziałem kolektora słonecznego, badają pracę turbin wiatrowych: trójpłatowej i turbiny Savoniusa, zależnie od położenia osi obrotu, badają parametry pracy turbiny wiatrowej zależnie od kierunku wiatru, obserwują wytwarzanie wodoru podczas elektrolizy.

Nauczycielki prowadzące zajęcia p. Justyna Dybicz i p. Beata Wiśniewska dbają  o prawidłowy ich przebieg oraz starają się stymulować postawę twórczą młodzieży, zwracając uwagę na umiejętność pracy w grupie. Uczestnik zajęć ma możliwość nie tylko poszerzania wiedzy zawodowej, ale także kształtowania postaw proekologicznych, rozwoju umiejętności społecznych i stosowania ich w życiu codziennym. Tego typu praca pozalekcyjna daje wiele okazji do dokładnego poznania i właściwego rozumienia otaczającego świata. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego