Zdalne nauczanie od 19.10 - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

Przejdź do treści

Menu główne:

Zdalne nauczanie od 19.10

ARCHIWUM > 2020/2021
ORGANIZACJA PRACY ZSB W INOWROCŁAWIU OD 19.10.2020
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.10 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, którego treść znajduje się pod linkiem;  https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-i-hybrydowa-w-szkolach-ponadpodstawowych .
W związku z zaistniałą na terenie Powiatu Inowrocławskiego sytuacją epidemiologiczną („strefa czerwona”), działając zgodnie z Rozporządzeniem MEN   ustalam co następuje:

OD PONIEDZIAŁKU 19.10.2020 ROKU DO ODWOŁANIA „PRZECHODZIMY” NA ZDALNY TRYB NAUCZANIA.

Nauczyciele prowadzić będą zajęcia poprzez; e-dziennik, zoom, komunikatory, email, platformy edukacyjne , , https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje  i inne ..
Czekamy na weryfikację Google aby wprowadzić G-suite. (clas- room)
W związku z tym podczas prowadzenia zajęć obowiązywać będą następujące zasady:
- lekcje odbywać się będą zgodnie z aktualnym planem lekcji
- należy przestrzegać obowiązujących godzin rozpoczęcia lekcji i dni, w których zajęcia są prowadzone
-  obecność będzie sprawdzana podczas każdych zajęć
- jednostka lekcyjna może trwać od 30 do 45 min, jednak kolejne zajęcia rozpoczynamy zgodnie z planem 45 minutowym
- przy blokach trzygodzinnych i większych będą stosowane dłuższe przerwy śródlekcyjne, aby młodzież miała możliwość regeneracji sił
- wszelkich informacji dotyczących zdalnego nauczania rodzicom i uczniom naszej szkoły udzielają wychowawcy klas
- nauczyciele przedmiotów będą monitorować i informować wychowawców o udziale młodzieży w zdalnych zajęciach
- zajęcia praktyczne w strefie żółtej i czerwonej będą prowadzone co do zasady stacjonarnie, w tym u pracodawców. Jeżeli z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji części zajęć zdalnie, wówczas szkoła  będzie mogła te zajęcia prowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  
- uczniowie branżowej szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami odbywają praktyki zawodowe u pracodawców bez zmian.

Harmonogram odbywania zajęć praktycznych  w szkole; zostanie ogłoszony po uzgodnieniu i opracowaniu z nauczycielami.
Z uwagi na utrudnienia proszę o wyrozumiałość.
Z poważaniem i życzeniami zdrowia,
Marcin Kuls - Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego